ОБЩИНА БУРГАС
електронна система за кандидатстване по фонд „Култура“

Фонд „Култура“ на Община Бургас има за цел да подпомага творци и творчески общности при осъществяването на културни прояви и инициативи, включително и автори на литературни произведения, като стремежът е да се предоставя на публиката качествено и многообразно културното съдържание.

В работата на Фонда е заложено конкурсното начало при финансиране на предложените проекти.

Органът за управление на средствата по Фонда е Комисия за оценка на проектите. 

Годишният размер на средствата във Фонда се определя ежегодно от Общински съвет – Бургас. 

Кандидатстването по Фонд „Култура“ става на три сесии за различните направления.

Последни новини

16.06.2022 Приключва Сесия 2 за кандидатстване по Фонд "Култура"
30.05.2022 Насоки за отчитане
03.05.2022 На 3 май стартира Сесия 2 за подпомагане на проекти по Фонд „Култура“ на Община Бургас