ОБЩИНА БУРГАС
електронна система за кандидатстване по фонд „Култура“

Фонд „Култура“ на Община Бургас има за цел да подпомага творци и творчески общности при осъществяването на културни прояви и инициативи, включително и автори на литературни произведения, като стремежът е да се предоставя на публиката качествено и многообразно културното съдържание.

В работата на Фонда е заложено конкурсното начало при финансиране на предложените проекти.

Органът за управление на средствата по Фонда е Комисия за оценка на проектите. 

Годишният размер на средствата във Фонда се определя ежегодно от Общински съвет – Бургас. 

Кандидатстването по Фонд „Култура“ става на три сесии за различните направления.

Последни новини

03.01.2023 Стартира Сесия 1 за 2023 год.
23.12.2022 Одобрени проекти за съфинансиране в Сесия 3 / 2022 г.
12.12.2022 Дати за заседанията на Комисията по оценка за Сесия 3 на Фонд „Култура“