ОБЩИНА БУРГАС
електронна система за кандидатстване по фонд „Култура“

Документи и образци

Публикуваните тук документи са само и единствено за запознаване на кандидатстващите. Всички формуляри се попълват електронно след регистрация и вход в системата на Фонд „Култура“.