ОБЩИНА БУРГАС
електронна система за кандидатстване по фонд „Култура“

Новини и съобщения

На 3 май стартира Сесия 2 за подпомагане на проекти по Фонд „Култура“ на Община Бургас
03.05.2022
Разпределение на бюджетните средства на Фонд "Култура" за 2022 година по направления
13.04.2022
Срокове за сключване на договори в Сесия 1
24.03.2022
Преходни и заключителни разпоредби за изменение и допълнение на Правилника за работа на Фонд Култура
Дати за заседанията на Комисията по оценка за Сесия 1 на Фонд „Култура“
07.03.2022
90 проекта от всички направления са приети за разглеждане от Комисията по оценка
02.03.2022
Последен ден за кандидатстване в Сесия 1
18.02.2022
СЪОБЩЕНИЕ
23.12.2021
През януари 2022 стартира първата сесия на Фонд „Култура“ на Община Бургас
ВАЖНО!
23.12.2021
Важна информация за кандидатстващите по Фонд "Култура" на Община Бургас