ОБЩИНА БУРГАС
електронна система за кандидатстване по фонд „Култура“

Фонд „Култура“ на Община Бургас има за цел да подпомага творци и творчески общности при осъществяването на културни прояви и инициативи, включително и автори на литературни произведения, като стремежът е да се предоставя на публиката качествено и многообразно културното съдържание.

В работата на Фонда е заложено конкурсното начало при финансиране на предложените проекти.

Органът за управление на средствата по Фонда е Комисия за оценка на проектите. 

Годишният размер на средствата във Фонда се определя ежегодно от Общински съвет – Бургас. 

Кандидатстването по Фонд „Култура“ става на три сесии за различните направления.

Последни новини

30.04.2024 Сесия 2 за 2024 година
22.04.2024 Одобрени ръкописи за съфинансиране за 2024 г.
21.03.2024 Одобрени проекти за съфинансиране в Сесия 1 / 2024 г.