ОБЩИНА БУРГАС
електронна система за кандидатстване по фонд „Култура“

Фонд „Култура“ на Община Бургас има за цел да подпомага творци и творчески общности при осъществяването на културни прояви и инициативи, включително и автори на литературни произведения, като стремежът е да се предоставя на публиката качествено и многообразно културното съдържание.

В работата на Фонда е заложено конкурсното начало при финансиране на предложените проекти.

Органът за управление на средствата по Фонда е Комисия за оценка на проектите. 

Годишният размер на средствата във Фонда се определя ежегодно от Общински съвет – Бургас. 

Кандидатстването по Фонд „Култура“ става на три сесии за различните направления.

Последни новини

08.02.2024 Дати на заседания на Комисия по оценка на фонд "Култура" за Сесия 3/2023г.
02.01.2024 От 2-ри януари стартира Сесия 1 за 2024 г. от Правилник за работа на Фонд „Култура“ на Община Бургас.
31.10.2023 Стартира Сесия 3 за 2023 г.